Grötlingbo Fiber Ekonomisk Förening


Startsida    Tjänster    Vanliga Frågor    Support    Kabelvisning    Projektinformation    Länkar    Sök


Nätet    Områden    Områdesansvariga    Instruktioner    Dokument    Leader    Fotogalleri    Tillbaka

 

Projektdokument

Timredovisning
Timredovisningen är avslutad.

Arbetsinstruktioner
Finns på sidan Instruktioner

 

Allmänna och Tekniska Dokument

Broschyrer
LRF mfl:
Bredband till dig som bor på landsbygden
Telias broschyr Bostadsnät
Telias broschyr Tv, Surf och Prat. Hur man kopplar ihop alla boxar.

Informationsblad, nätmateriel
Nätuppbyggnad

Väggenomföring
Tub, inomhus

Mediakonverter

Bredbandsskåp (Storlek ca 50 x 30 x 10 cm)
Sidovy
Insida
Lock

 

Kartor (Se även länksidan)

Fornlämningar
Norr
Söder

Öster

Naturvärden
Nyckelbiotoper

 

För att läsa dokumenten krävs Adobe Acrobat Reader, vilken kan laddas ner här

 


www.gfef.net är testad och fungerar i MS Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari och Google Chrome.
Webplatsen samlar inte in personlig information och använder inte cookies.
 Sidan uppdaterad
2018-01-06