Grötlingbo Fiber Ekonomisk Förening


Startsida    Tjänster    Vanliga Frågor    Support    Kabelvisning    Projektinformation    Länkar    Sök


Nätet    Områden    Områdesansvariga    Instruktioner    Dokument    Leader    Fotogalleri    Tillbaka

 

Leaderbidrag

Tillsammans med Hejde-Väte Fiber Ekonomisk Förening blev vi år 2009 beviljade ett
Leaderbidrag på 6,4 miljoner varav GFEFs del var 2,7 miljoner.

Förutom det gemensamma bidraget och utbyte av erfarenheter på styrelsenivå är de 
två föreningarna självständiga och arbetar utifrån sina respektive förutsättningar. 

LRF är formell projektägare och sköter administration av bidraget samt redovisning gentemot Leader.

 

Timredovisning i Leader Projektet

Rapporteringen är nu avslutad.

Bland villkoren för Leaderbidraget finns 7600 timmar ideellt arbete.
Det är därför viktigt att ALLA aktiviteter, utförda arbeten möten, etc redovisas.

Fastighetsägaren utför:
Grävning på egen tomt, håltagning i vägg inom utsatt tid samt tre dagars ideellt arbete. Det ideella arbetet värderas till 1 400 kr per dag och kan friköpas.

Ifyllning av blanketter:
-
Arbete på egen tomt och arbete för Föreningen kan redovisas på samma blankett. Ange dock vad som är vad.
- Projektets officiella namn är: Fiber till alla i Hejde-Väte och Grötlingbo

 

        Länk till Leader Gotland


www.gfef.net är testad och fungerar i MS Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari och Google Chrome.
Webplatsen samlar inte in personlig information och använder inte cookies.
 Sidan uppdaterad
2018-01-06