Grötlingbo Fiber Ekonomisk Förening


Startsida    Tjänster    Vanliga Frågor    Support    Kabelvisning    Projektinformation    Länkar    Sök


Nätet    Områden    Områdesansvariga    Instruktioner    Dokument    Leader    Fotogalleri    Tillbaka

 

Instruktioner

 

        Översikt

        Principskiss nätuppbyggnad
        Byggprocessen steg för steg
        

Markarbeten

Allmän Instruktion för Områdesansvariga
Instruktion specifikt för Grötlingbo
Käppning

Slang/tubmärkning
Montering Kabel/Fiberskåp
Instruktion schakt, förläggning mm

Skarvning

Skarvning av slang
Verktyg för slangkapning
Skarvning av tub
Verktyg för tubkapning
Skarvning av varningsnät

Fastighetsinstallation

Installation av väggenomföring
Instruktion Fiberinstallation

 


www.gfef.net är testad och fungerar i MS Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari och Google Chrome.
Webplatsen samlar inte in personlig information och använder inte cookies.
 Sidan uppdaterad
2018-01-06