Grötlingbo Fiber Ekonomisk Förening


Startsida    Tjänster    Vanliga Frågor    Support    Kabelvisning    Projektinformation    Länkar    Sök


Nätet    Områden    Områdesansvariga    Instruktioner    Dokument    Leader    Fotogalleri    Tillbaka

 

 

Bredbandsprojektet  2009-2010


Projektet att bygga nätet genomfördes 2009-2010, och är nu i en driftsfas där föreningen förvaltar nätet och ombesörjer anslutning av nya medlemmar.

Vid starten tidigt 2010 fick alla medlemmar fick 100/10 Mbit/s, 24 TV-kanaler och fast telefon.

Arkiverade sidor från byggnationstiden kan nås via länkarna överst på denna sida. Sidorna underhålls endast i begränsad omfattning, och informationen som visas är vad som gällde 2010.

 

Uppgraderingen till 1000 Mbit/s våren 2016


Uppgraderingen till 1000 Mbit/s maxhastighet i nätet genomfördes 2016.

Medlemmarna fick nu 100/100 Mbit/s, 24 TV-kanaler och fast telefon som standard, med möjlighet att istället välja enbart 250/100 Mbit internet.

I samband med uppgraderingen förbättrades batteribackupen och nätet klarar nu även längre elavbrott.

 

Nya hastigheter 2020

Hastigheterna höjs med 250/250 Mbit/s, 24 TV-kanaler och fast telefon som standard, och möjligheten att istället välja enbart 500/500 Mbit internet. I samband med detta ersätts även alla boxar i hemmen.

 

 


Webplatsen samlar inte in personlig information och använder inte cookies.
 Sidan uppdaterad
2020-06-26